Teckenspråk

Personer som föds döva, eller tidigt i livet blir döva eller svårt hörselskadade, har ofta teckenspråk som sitt modersmål. De behöver därför få samhällsinformation på teckenspråk, precis som hörande får information på sitt modersmål.

Hur du ser filmerna, och var du hittar dem 

Våra filmer publiceras på Youtube eller vår egen streamingtjänst som kräver att Flash är installerat och aktiverat.

Filmer som är mer övergripande läggs på vår gemensamma Youtubekanal (se nedan) och på denna sida. Sjukhus och enskilda verksamheters filmer hittar du på deras respektive webbplatser och eventuella Youtubekanaler.

www.youtube.com/vgregionen

Söker du patientinformation? Besök 1177.se/vgregion

På vårdportalen 1177.se/vgregion finns information och tjänster som underlättar dina kontakter med vården. Här finns bland annat teckenspråksfilmer om bland annat den nya influensan, regler och rättigheter och att välja vårdcentral.

Teckenspråksfilmer på vårdportalen 1177.se/vgregion 

Habilitering och hälsa

Habilitering & Hälsas webbplats strävar efter att vara tillgänglig för så många som möjligt. 

Information om teckenspråk Habilitering & Hälsa 

uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m