retts-p

Retts-p är ett triageringsverktyg för akutmottagningar på sjukhus och används bl.a. på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus sedan april 2010.
Principiellt väger triagesköterskan samman vitalparametrar, symptom/tecken och sin egen bedömning för att för att ge barnet en prioritetsgrad.

Priograd kan kopplas till åtgärder som till exempel provtagning. 

Kontakt

David Björnheden
Specialistläkare
Akutmottagningen
Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

Tel: 031-3438076

uiqt|wB&ivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivv4{wnqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m