Utländska patienter

Fall som rör utländska patienter som söker planerad vård i Västra Götaland handläggs av Sahlgrenska International Care AB. Sahlgrenska I.C. är ett av Västra Götalandsregionens helägda dotterbolag och ansvarar även för specialistutbildning av utländska läkare och tandläkare, samt regionens materialbistånd.

Sahlgrenska I.C. handlägger inte fall av akut karaktär, ej heller fall som rör asylsökande, papperslösa och/eller gömda personer.

uiqt|wB&tqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{mtqvli5s}ttmvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m