Palliativt centrum

Enheten för palliativ utveckling och rådgivning

 

Vi kan hjälpa till med:

  • allmän rådgivning avseende symtombehandling (fysisk, psykisk, social såväl som existentiell) i palliativ vård
  • rådgivning i specifika patientärenden, avseende symtombehandling men också avseende rutiner, samordning mm.
  • rådgivning i psykosociala frågor gällande patient och närstående
  • sprida kunskap genom behovsstyrda utbildnings- och informationsaktiviteter
  • främja samverkan inom och utom sjukhuset

    Dessutom ska enheten stimulera till forskning och utvecklingsarbete samt samla befintlig sådan

Vem kan få hjälp?

  • Rådgivningsarbetet är konsultativt, utan att ta över patientansvaret. Detta avser vuxna patienter i ett palliativt skede oavsett diagnos och oberoende av om patienten befinner sig på sjukhus, i hemmet eller på annan vårdinrättning.
  • Rådgivning kan ske via direktkontakt per telefon, från såväl sjuksköterskor och läkare som annan vårdpersonal.

  •  

Utskriftsvänligt infoblad

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 3425561
031 - 3425546
Telefontid
Måndag-Torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00-14:00
Postadress
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Palliativt Centrum
Box 30110
400 43 Göteborg

Ulla Molander Sektionschef, överläkare, docent

Ellen Ekholm Sjuksköterska

Inger Benkel Kurator / socionom, med. dr

uiqt|wB}tti5uwtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmttmv5mspwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5jmvsmtH%vozmoqwv5{muiqt|wB&mttqvwz5jmqrizH%vozmoqwv5{mmttqvwz5jmqrizH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m