Ventrombos efter förlossning med planerat kejsarsnitt SU 535-213/14

Patient som genomgick planerat kejsarsnitt med normalt förlopp förutom relativt riklig blödning. Hon fick trombosprofylax i injektionsform enligt rutin under vårdtiden, men den behandlingen avslutades i samband med hemgång.

Fyra veckor efter förlossningen sökte patienten med smärtor i en vad. Man fann då inga misstankar om trombos utan patienten ordinerades stödstrumpa. Ytterligare fem dagar senare återkom patienten med förvärrade symptom varvid ultraljudsundersökning visade djup ventrombos. Vid genomgång av patientens journal framkommer att det funnits riskfaktorer för trombos varför det borde ordinerats fortsatt trombosprofylax under en period efter förlossningen. Bedömningen är att patienten åsamkats en skada som skulle kunnat undvikas. Händelseanalys av skeende pågår.   

Diarienr SU 535-213/14 

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-01-08

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

m%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB&{ivlzi5ilzqivH%vozmoqwv5{m{ivlzi5ilzqivH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m