Våldtäkt på vårdavdelning

Patient lades in för utredning av buksmärtor och nutritionssvårigheter. På grund av ansträngd vårdplatssituation nödgades man ha både kvinnor och män i vårdrummet. Manlig medpatient kröp ner i patientens säng.

Polisanmälan är gjord. Polisen har utrett ärendet och bedömt händelsen som våldtäkt.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-30

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-10-30

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m