Vaccinerades med fjolårets influensavaccin

Ett barn som genomgått stamcellstransplantation erhöll influensavaccin i slutet av 2012. Senare upptäcktes att vaccinet var från föregående år. Vid upptäckten hade patienten fått återfall i sin grundsjukdom och ny vaccination bedömdes inte meningsfylld. 

Ett barn som genomgått stamcellstransplantation på grund av leukemi erhöll influensavaccin i slutet av 2012. Ett par veckor senare upptäcktes att det vaccinet var från föregående år, 2011, och inte årets. Vid upptäckten hade patienten fått återfall i sin grundsjukdom och ny influensavaccination bedömdes inte meningsfylld.

Tillverkaren upplyste om att man inte kunde garantera effekt av vaccination med utgånget vaccin. Årets vaccin är annorlunda jämfört med förra året, eftersom de ingående virusstammarna inte är desamma som föregående år. Vaccination med tidigare

års vaccin ger inte skydd mot årets influensa. Det gamla vaccinet från 2011 gavs till ytterligare fem personer samma dag som patienten fick vaccin. Dessa fem personer erbjöds ny vaccination.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Komplettering av befintligt PM om läkemedelshantering avseende hållbarhetskontroll.
  • Ändrat introduktionsprogram och checklista för sjuksköterskors arbete i läkemedelsrummet.
  • Manuell inmatning av hållbarhet på "sällanläkemedel" i ett nytt system som tas i bruk våren 2013.

Socialstyrelsens beslut 2013-03-25

Socialstyrelsens bedömning:  De redovisade åtgärderna är adekvata för att kunna minska risken för att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-03-25 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m