Utredning av besvär från näsan fördröjs drygt ett halvår på grund av administrativt misstag, SU 535-329/15

Patient med besvär från näsan sedan flera år remitteras till Öron- näs- och halssjukvård för utredning. Bedöms av läkare att vävnadsprov ska tas som led i utredningen, men man missar att lägga in ärendet i det patientadministrativa systemet och patienten kallas inte för provtagning. Efter drygt ett halvår återremitteras patienten och utredning visar nu cancer i nässkiljeväggen och behandling påbörjas.

Diarienummer: SU 535-329/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-01-18

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m