Utebliven trombosprofylax i samband med lungoperation, SU 2017-00927

2017-02-17

Patient med tumör i höger lungas ovanlob opereras med öppen lungkirurgi. Dagarna efter operationen har patienten diffusa besvär med bland annat andfåddhet, man finner lågt blodtryck och dålig syresättning. EKG visar inget fel men röntgen visar blodproppar i båda lungorna. Ultraljudsundersökning av hjärtat visar nytillkommen funktionsnedsättning av vänster kammare. Rutinmässig trombosprofylax har ordinerats på fel vårdtillfälle och inte givits förrän blodpropparna diagnostiseras. Patienten blir inte bättre och dagen innan planerad utskrivning till hemortssjukhuset får patienten magsmärtor i övre delen av buken och man finner ett förhöjt laboratorieprov (ASAT) som kan tyda på ischemi i hjärtat. Under vårdtiden ställs inte diagnosen hjärtinfarkt utan patienten skrivs ut till hemortssjukhuset och avlider ett par dagar senare i en akut hjärtinfarkt.

Diarienr SU 2017-00927

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-05-09

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m