Upprepade infektioner efter höftprotesoperationer, SU 2016-02318

2016-06-30

En patient får vid ett operationstillfälle proteser i båda höfterna. Kort tid efter operationen får patienten  djupa infektioner med en ovanlig och aggressiv bakterie i  båda höfterna och ett par veckor efter den primära operationen får båda proteserna opereras ut. Två månader senare opereras nya proteser in på båda sidor. En dryg vecka senare uppstår en ny infektion, med en annan bakterie, i ena höften. Patienten reopereras med byte av delar av protesen och mjukdelsrevison. Patienten kommer sannolikt att behöva ytterligare kirurgiska ingrepp framöver.

Diarienr SU 2016-02318

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-10-24

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m