Uppläggning av dubbel pigtailkateter på fel sida, SU 535-376/14

Patient med förträngning på höger urinledare som inför operation behöver avlastas med en dubbel pigtailkateter. Efter ingreppet har patienten smärtor på vänster sida av buken. Dagen därpå görs kontrollröntgen som visar att katetern ligger på vänster sida och inte som planerat på höger. Ingreppet får därför göras om. Patienten bedöms inte få några bestående men.

Diarienr SU 535-376/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-12-03

Ärendet avslutas.

Länk till beslut.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m