Två timmars driftstopp av telemedicinsk utrustning i ambulanserna

Ett totalt driftstopp av telemedicinsk utrustning i ambulanserna pågick under drygt två timmar. Orsaken kunde spåras till en trådlös uppgradering av det telemedicinska systemet, som gjorts samma dag utan föregående meddelande och godkännande av ledningen.

Ett totalt driftstopp av telemedicinsk utrustning från extern leverantör pågick under drygt två timmar. Inga EKG kunde tas eller sändas, inga vitalparametrar kunde mätas eller dokumenteras. Orsaken kunde spåras till en trådlös uppgradering av det telemedicinska systemet i samtliga ambulanser, som gjorts samma dag utan föregående meddelande och godkännande av ambulansledningen. Någon patientskada har inte uppstått i samband med driftsavbrottet. Rutiner för att förhindra liknande driftsavbrott har införts.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-28

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-28 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m