Två fall ledde till försämring hos patient med ryggmärgsskada, SU 535-167/15

Patient som vårdades på vårdavdelning på grund av en cervikal ryggmärgsskada. Patienten hade successivt förbättrats när patienten råkade falla från en duschstol på toaletten där patienten satt utan bälte och föll till golvet. Patienten blödde från huvudet och hade förutom en sårskada även en näsfraktur som dock inte behövde åtgärdas.

På magnetröntgen av halsrygg kunde man ana en mjukdelssvullnad i halsryggen. Det är dock osäkert om detta orsakats av fallet. Patienten behövde inte opereras men blev försämrad efter fallet med försämrad funktion i alla fyra extremiteter och hade dessutom tappat hostförmågan.

Ett dygn efter det första fallet satt patienten i sängen med huvudändan höjd då spärren på sängen plötsligt släppte och patienten föll ner i planläge. Efter detta var patienten tröttare och utredning med röntgen hjärna visade en blödning i bakre skallgropen som inte behövde åtgärdas neurokirurgiskt. Patientens tillstånd har således försämrats efter dessa två fall.

Diarienummer: SU 535-167/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2015-12-10

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m