Trots förbättring gjorde patienten ett självmordsförsök

En patient med psykiatriska problem och alkoholmissbruk blev sämre och gjorde en självdestruktiv handling. Han fick behandling och förbättrades. Patienten förnekade självmordsbenägenhet. Trots förbättring gjorde han en allvarlig, destruktiv handling.

Patienten hade psykiatriska problem sedan barndomen, vilka föranlett kontakter inom psykiatrin. Huvudproblemen var depression och ångest. Första självmordsförsöket gjordes i tidiga tonår, och därefter hade patienten upprepat självskadebeteende med dålig impulskontroll och var utagerande. Patienten missbrukade tidigt alkohol och utvecklade beroende, även nyttjat annat i berusningssyfte. Patienten hade skött sina regelbundna kontakter med psykiatrin bra. För någon månad sedan inträffade försämring med självdestruktiv handling, vilket föranledde slutenvård. Patienten fick behandling och förbättrades. Patienten förnekade självmordsbenägenhet. Trots förbättring gjorde han en allvarlig, destruktiv handling. Konvertering (elchock) genomfördes. Successivt pågår förbättring.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Översyn av rutiner och metoder avseende samordnad vårdplanering med allvarligt störda patienter.

Socialstyrelsens beslut 2013-02-11

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har utrett den anmälda händelsen i nödvändig omfattning och vidtagit de åtgärder som krävs för hög patientsäkerhet.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-02-11 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m