Tre timmars allvarlig störning i sjukhusets telefonifunktion

Allvarlig störning i sjukhusets telefonifunktion pågick 3 timmar torsdagen 2012-07-05. Under en del av tiden fungerade inte ingående telefoni till växeln, dock fungerade akutnummer till växeln vilket gjorde att alternativt larmnummer kunde upprättas.

Allvarlig störning i sjukhusets telefonifunktion pågick under cirka 3 timmar med start kl 22:50 torsdagen 2012-07-05. Under tidsperioden gick det bland annat inte att ringa från interna telefoner till sjukhusets larmnummer.
 
Under en del av tiden fungerade inte ingående telefoni på någon huvudingång till växeln, dock fungerade akutnummer till växeln vilket gjorde att alternativt larmnummer kunde upprättas.

Larmning ut från växeln till berörda larmkedjor fungerade under störningen. Efter omstart av utrustning i växeln fungerade denna åter igen normalt.

Inga patienter bedöms ha kommit till skada till följd av händelsen.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

En handlingsplan som beskriver åtgärder och ansvarsförhållanden vid störningar i Sahlgrenska Universitetssjukhusets telefonisystem har tagits fram. Syftet är att säkra interna och externa kommunikationsvägar och att medicinska larmkedjor fungerar. Alternativt nödnummer kan användas vid störning. En översyn görs också av serviceavtal för telefonifunktionen.

Socialstyrelsens beslut 2013-03-07

Socialstyrelsens bedömning: Vårdgivaren har gjort en omfattande och tillräcklig utredning av händelsen. Händelseförloppet och faktorer som påverkat detta är klarlagda och har gett underlag för de åtgärder som vidtagits och som planeras.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-03-07 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m