Transfusionsöverförd bakterieinfektion, SU 20106-02309

Inneliggande patient transfunderas med trombocytkoncentrat. Reagerar med feber, blodtrycksstegring, tryckkänsla över bröstet och andnöd. Patienten behandlas på intensivvårdsavdelning.

Bakteriekontroll utförs på trombocytkoncentratet och patienten blododlas. Både i trombocytpreparatet samt i blododling påvisas rest av hudbakterier, Staphylococcus epidermidis. Patienten behandlas med antibiotika och blir snart återställd.

Händelsen är också anmäld till Inspektionen för vård och omsorg enligt SOSFS:2009:28 som allvarlig biverkan vid transfusion.

Diarienummer: SU 2016-02309

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-10-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m