Tog sitt liv en vecka efter utskrivning från psykiatrisk vårdavdelning

En patient skrevs in på psykiatrisk avdelning för allvarliga självmordstankar. Efter några dagar hade självmordstankarna avtagit, och patienten skrevs ut med planerad uppföljning i psykiatrisk öppenvård. En vecka senare tog patienten sitt liv i hemmet.

En medelålders patient utan tidigare psykiatrisk historik kom hösten 2010 till psykiatrisk akutmottagning på remiss, på grund av allvarliga självmordstankar/planer föranledda av kroppsliga begränsningar som gjort att livet upplevdes som förstört. Patienten inlades enligt Hälso- och sjukvårdslagen för antidepressiv läkemedelsbehandling och erbjöds elchockbehandling, vilket avböjdes av rädsla för biverkningar.

Patienten förbättrades efter några dagar och självmordstankarna hade avtagit. Vårdplanering skedde i dialog med patient och närstående. Patienten skrevs ut efter en dryg veckas inneliggande vård med planerad uppföljning i psykiatrisk öppenvård. Patienten ville själv skrivas ut och var inte aktuell för tvångsvård. Cirka en vecka senare tog patienten sitt liv i hemmet.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Infört arbetssätt som säkerställer vårdplan och övrig dokumentation.
  • Gemensamma rutiner för självmordsprevention har utarbetats och införts inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Utbildning inom suicidologi och dokumentation för all personal.

Socialstyrelsens beslut 2012-10-05

Socialstyrelsens bedömning: Orsaker till händelsen har identifierats och åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m