Tog sitt liv en månad efter utskrivning från sjukhus

Patienten blev inlagd på grund av krisreaktion med kraftigt förhöjd ångestnivå i samband med separation. Patienten förbättrades successivt och skrevs ut med etablerad, tät kontakt med öppenvården. En månad senare meddelades att patienten begått självmord.

En patient, som tidigare vårdats för depressiv episod och därefter haft öppenvårdskontakt som avslutades för ett par år sedan på grund av stabilt stämningsläge, överfördes till Primärvård. Patienten sökte Psykiatrisk akutmottaging vid ett par tillfällen innan patienten blev inlagd i början av 2013 på grund av krisreaktion med kraftigt förhöjd ångestnivå i samband med separation. Patienten hade då tankar på att det inte var värt att leva längre men ville samtidigt leva för sina barn. Patienten förbättrades successivt och efter några nattpermissioner, som förlöpte väl, skrevs patienten ut med etablerad, tät kontakt med öppenvården. Cirka en månad senare meddelades att patienten begått självmord.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-14

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-08-14 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m