Tog sitt liv efter påfrestande händelser

Patienten hade haft en längre tids kontakt med psykiatrin under diagnosen schizofreni. Patientens grundsjukdom var väl behandlad med både läkemedel och psykoterapi. Dock tillstötte det flera livsbelastande händelser varför patienten tog sitt liv.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Ett arbete för självmordsprevention har initierats för att ta fram forskningsbaserade gemensamma riktlinjer för psykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där Psykiatri Psykos tar en aktiv del av arbetet.
  • I verksamheten pågår införande av Integrerad Psykiatri, ett arbetssätt där anhörigkontakt och god kunskap om patienternas hemförhållande ingår som naturliga och viktiga delar.
  • Verksamheten inför också ett lokalt kvalitetsregister, som gör det möjligt att följa upp att varje enskild patient får tillgång till alla viktiga delar av Integrerad Psykiatri.

Socialstyrelsens beslut 2012-10-05

Socialstyrelsens bedömning: Anmälan innehåller tillräcklig internutredning enligt anmälningsskyldigheten. Inga direkta orsaker till händelsen har identifierats. Ärendet. avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m