Tidigare missad kotfraktur måste opereras

Patient som kom till ortopedakuten efter fall, skickades hem utan åtgärd. Då patienten återkom efter fyra dagar upptäcktes påverkan på ryggraden och patienten opererades.

Patient föll på sitt gruppboende och utvecklade ryggsmärta. Sökte på ortopedakuten. Röntgen några dagar tidigare var normal. Efter undersökningen återfördes patienten till boendet. Återkom fyra dagar senare på grund av ökande ryggsmärtor och svaghet i benen. Utredningen visade då misstanke om kotfraktur med påverkan på ryggmärgen vilket föranledde ryggoperation.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Åtgärdsplan är antagen och uppföljning ska göras i slutet av maj.
Ytterligare åtgärder ska diskuteras.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar Socialstyrelsens beslut i ärendet.

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m