Tamponad kvarglömd i näsan

En patient som opererats med bihålekirurgi fick en kraftig näsblödning. Blödningen stoppades med nya tamponader, och patienten skrevs hem utan kvarvarande tamponader. En dryg månad senare sökte patienten akut. På jourbesöket drogs en tamponad ur näsan.

Patienten hade opererats med bihålekirurgi på båda sidor. Återbesök planerades en vecka senare då tamponader från näsan, som lagts in i samband med operationen, skulle avlägsnas. Innan dess, men samma dag, fick patienten en kraftig näsblödning vilket föranledde ambulanstransport till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Där stoppades blödningen med nya tamponader, och patienten lades in för observation. Under vårdtiden fick patienten ytterligare en blödning och omtamponering utfördes. Två dagar senare skrevs patienten hem utan kvarvarande tamponader.

En dryg månad senare sökte patienten akut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enligt ordination hade patienten spolat näsan med koksalt sedan hemkomsten och i samband med spolning hade ett stycke tamponad kommit ut ur näsan. På jourbesöket drogs en tamponad ur näsan. Patienten hade upplevt tryck på ena kinden efter hemkomsten och motstånd i samband med spolningar. Patienten hade även upplevt trötthet som påverkat patienten negativt. Patienten är nu helt återställd.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-07-03

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-07-03 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m