Tabletter felaktigt givet i central venkateter, SU 2016-01346

Patient som vårdades på grund av hjärnskada efter hjärtstopp. Patienten hade en central venkateter och en sond till magsäcken. Näring och tabletter gavs via sonden till magsäcken, men denna sond åkte ut. Läkemedel i tablettform var tidigare ordinerade och kvarstod som ordination. Tjänstgörande sjuksköterska krossade tabletterna och gav dessa i den centrala venkatetern. Detta upprepades en gång. Patienten föreföll inte ha tagit skada av det inträffade. Avled dock till följd av hjärnskada några dagar senare.

Diarienummer: SU 2016-01346

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-10-06


Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m