Svårt sjuk patient avlider efter amputation, SU 2017-01204

2017-03-23

En patient med komplex sjukdomsbild (njursvikt med regelbunden dialys, insulinbehandlad diabetes, flera hjärtinfarkter och gravt nedsatt hjärtfunktion, hypertoni, KOL, ögonsjukdom, ångest, hepatit C med mera) söker akut på grund av nedsatt allmäntillstånd.

Patienten har komplexa omvårdnadsbehov som inte fullständigt identifierats eller planerats för / åtgärdats. På grund av svår cirkulationssvikt beslutas om amputation av ena benet. Patienten överförs till annan sjukhusbyggnad för ingreppet och återgår efter operationen till den ursprungliga vårdavdelningen. Postoperativt blöder det i förbandet och patienten är låg i blodtryck och blodvärde. Man behandlar med blod och vätska och blödningen avtar. Patienten är orolig och har mycket ont i sårområde och får smärtstillande.

Dagen efter amputationen avlider patienten stilla.

Diarienummer: SU 2017-01204

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-05

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m