Svårt cancersjuk patient begick självmord (SU 535-216/13)

En patient med svår cancersjukdom vårdas i hemmet av team från Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Patienten tog sitt liv i hemmet på natten mellan två tillsynsbesök.

Diarienummer SU 535-216/13

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2013-12-19

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m