Svårdiagnostiserad stroke prehospitalt, SU 2016-04522

2016-12-29

Patient med tyngdkänsla i benen, yrsel och svimningskänsla tillkallar ambulans som bedömer att patienten kan avvakta i hemmet och återkomma vid försämring. När närstående anländer åker de till akutmottagning där man efter omfattande undersökning konstaterar en stroke.

Diarienr SU 2016-04522

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-07-07

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m