Svårdiagnostiserad lillhjärnsinfarkt prehospitalt, SU 535-334/15

Patient med svimningskänsla, huvudvärk, ostadighet och påverkat tal och syn som tillkallar ambulans. Ambulanspersonalen bedömer det som kristallsjuka och patienten kvarstannar i hemmet. Patienten blir dock inte bättre och på sjukhus konstateras senare lillhjärnsinfarkt.

Diarienr SU 535-334/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-06-03

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m