Svårdiagnostiserad hjärnhinneinflammation prehospitalt, SU 535-115/15

Patient med illamående, kräkningar, feber och huvudvärk tillkallar ambulans. Ambulanspersonal och patient beslutar i samråd att patienten kvarstannar i hemmet och ska kontakta sin vårdcentral efterföljande morgon. Det visar sig senare att patienten har bakteriell hjärnhinneinflammation samt öroninflammation.

Diarienr SU 535-115/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2015-11-11

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m