Svar om vävnadsprov skickades först efter sju veckor

Vävnadsprov med remiss kom till Patologilaboratoriet med uppgift om att datoromografi visade en förändring i området mellan lungorna. Önskan om prioritering i form av snabbsvar saknades. Svar om att lymfomdiagnos fastställts skickades efter sju veckor. 

Patienten remitteras från annat sjukhus till Lungmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Från Kärl-Thoraxverksamheten inkommer vävnadsprov med remiss till Patologilaboratoriet 2011-06-28 med uppgifter om att datoromografi visade en förändring i området mellan lungorna. Det framkommer ingen uppgift på remiss om eventuell tumörstorlek, lokalisering eller misstanke om att tumören är elakartad. Önskan om prioritering i form av snabbsvar saknas och ingen adekvat frågeställning finns.

Laboratoriet hade vid tiden för provets ankomst kö för vävnadsprover som preparerats till parafinklossar och som därefter ska snittas och läggas på objektsglas. Oprioriterade prover hade därför fått handläggas i turordning och i detta fall var kötiden för snittning 18 dagar. Snitt för granskning utlämnades till läkare 2011-07-18. Fallet var dock komplicerat och patologläkaren behövde beställa immun-histokemiska färgningar. Färdiga tilläggsfärgningar var klara 2011-07-22. Ytterligare objektsglas med specialfärgningar beställdes från laboratoriet då den analysen visade på misstanke om lymfom. Dessa snitt blev klara 2011-07-26. Då specialfärgade glas var färdigpreparerade kunde lymfomdiagnos fastställas och svar skickades till inremitterande instans 2011-08-02. Den oönskade kötiden för snittning av parafinklossar var sålunda i huvudsak bidragande orsak till den långa svarstiden.

För att liknande händelser ska undvikas i framtiden kommer Patologilaboratoriet att informera inremitterande enheter om anvisningar om hur remiss ska skrivas för att kunna göra en adekvat prioritering. Dessutom pågår en omfattande omorganisation av patologlaboratoriet för att minska kötiderna för diagnostik.

Diarienummer SU 535-48/13

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-03-13

Ärende avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m