Suicidriskbedömning avslöjar inte alltid hög suicidrisk, SU 2016-03149

2016-09-21

En patient som inte tidigare haft kontakt med psykiatrin aktualiseras inom akutverksamheten två gånger på kort tid på grund av tablettintoxikation. Närstående närvarar båda gångerna och ingen av intoxikationerna bedöms vara i suicidsyfte. Patienten är läkemedelspåverkad och ger begränsad kontakt men bedöms inte psykotisk. Strukturerad suicidriskbedömning görs och suicidrisken bedöms som låg. Remiss med önskan om samtalskontakt skrivs till privat läkarmottagning där patienten är känd sedan länge. Dagen efter det sista besöket på psykiatriska akutmottagningen hittas patienten hemma efter att ha suiciderat.

Diarienummer: SU 2016-03149

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-01-18

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m