Suicidförsök på avdelning

Patienten har svår och komplex problematik, innefattande självdestruktivitet och allvarlig suicidalitet.Patienten vårdades inneliggande enligt LPT, Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Den aktuella kvällen har patienten pågående extravak.Trots det genomför patienten, liggande i sin säng under ett täcke, ett självmordsförsök genom strypning med ett snöre från sin luvtröja. I samband med medicinering lyfter man på täcket och upptäcker då att patienten har ett snöre hårt knutet om halsen. Patienten är vid medvetande och kontaktbar. Patienten är svullen i ansiktet och har små punktformiga blödningar i ansiktshuden.

Händelsen har inte lämnat någon bestående somatisk skada.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-14

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-14

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m