Suicid under tilltagande depression, SU 535-203/15

En patient med ADD, tilltagande depression och tidigare suicidförsök behandlas inom öppenvårdspsykiatrin. Patienten står på väntelista för neuropsykiatrisk utredning. Under våren tilltar de depressiva besvären och den farmakologiska behandlingen utökas. Efter senaste öppenvårdstillfället bokas en telefonkontakt som dock inte finns dokumenterad. Patienten avviker från hemmet och återfinnes senare död genom suicid.

Diarienummer: SU 535-203/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-03-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m