Suicid under slutenvård, SU 535-9/15

En patient med mångårig missbruksproblematik, HIV-infektion och mångårig ångest, depressivitet och paranoida vanföreställningar. Har tidigare gjort allvarliga suicidförsök. Patienten söker akut på grund av psykotiska vanföreställningar och självmordstankar och läggs in i på psykiatrisk slutenvård.

Patienten vårdas i elva dagar, initialt enligt HSL och därefter på LPT. Patienten förbättras, går på välfungerande dagpermissioner och bedöms som icke psykotisk eller suicidal. Efter besked om förestående utskrivning blir patienten orolig och uppgiven men lugnar sig och går till sängs efter att ha accepterat en sömntablett. Vid rutinmässig tillsyn drygt en timme senare finner man att patienten suiciderat på sitt rum. Fulla återupplivningsåtgärder vidtas omedelbart men dessa är fruktlösa och patienten dödförklaras 20 minuter senare. Polisen informeras och kroppen förs till rättsmedicinsk obduktion.

Diarienummer SU 535-9/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-03-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m