Suicid under pågående öppenvård, SU 2016-00923

Patient med emotionellt instabil personlighetsstörning och som sedan många år vårdats inom såväl öppen- som slutenvårdspsykiatri. Patienten hade tidigare haft ett läkemedels- och alkoholberoende och hade vid flera tillfällen genomfört impulsiva intoxikationer.

Vid tidpunkten för händelsen hade patienten en kontinuerlig och tät kontakt med öppenvården där det i vårdplanen ingick regelbundna samtal med sjuksköterska, läkare och kurator. Under pågående behandling suiciderar dock patienten.

Diarienummer: SU 2016-00923

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-12-20

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m