Suicid under pågående behandling, SU 535-344/15

En patient med depression har sedan en tid kontakt med psykiatrins öppenvård. Man påbörjar ECT-behandling vilken patienten själv avbryter till förmån för psykoterapeutisk behandling. Kort efter sista besöket där suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 535-344/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-01-13

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m