Suicid under depressionsbehandling, SU 535-235/15

Tidigare frisk patient som söker psykiatrisk akutmottagning på grund av sömnsvårigheter relaterat till stress. Bedöms ha en djup depression och remitteras till vårdcentral för uppföljning. Söker ånyo akut efter någon vecka. Ordineras antidepressiva och får snabb uppföljning inom öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Bedöms ha låg suicidrisk. Kommer på återbesök men suiciderar i hemmet.

Diarienummer: SU 535-235/15


Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-04-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m