Suicid trots tät kontakt med psykiatrin, SU 535-219/15

En patient med mångåriga depressiva besvär, upprepade suicidförsök och tilltagande alkoholberoende har sedan många år kontakt med specialistpsykiatrin.

I samband med en period av försämring görs medicinjusteringar och patienten har tät kontakt med behandlare inom öppenvården. Då man inte når patienten telefonledes beslutas om hembesök för ställningstagande till vårdintyg. Vid hembesöket får man ingen kontakt med patienten varför polisen kontaktas. Polisen finner patienten avliden i hemmet.

Diarienummer: SU 535-219/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-03-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m