Suicid trots stabilt tillstånd, SU 2016-00909

En patient med emotionellt instabil personlighetsstörning, ångest, ADHD, autismliknande tillstånd, genomgripande utvecklingsstörning och självdestruktivt beteende har sedan många år kontakt med såväl öppen som sluten vård inom psykiatrin. Patienten har haft flera perioder med suicidala tankar. Patienten har regelbunden läkarkontakt och går i samtalsbehandling hos psykolog; suicidrisken har under senare tid bedömts som låg. Under pågående behandling suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 2016-00909

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-02-13

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m