Bristande samordning bidrar till suicid, SU 535-424/15

En patient med komplex psykiatrisk problematik har sedan många år kontakt med flera olika delar av specialistpsykiatrin. Man har haft svårt att sätta en tydlig diagnos vilket gjort patienten missnöjd, vederbörande önskar också ett tydligare fokus på behandling och insatser snarare än specifik diagnos. Verksamheten har pågående diskussioner med patienten kring fortsatta insatser, diskussioner som patienten förklarar sig nöjd med. Samtidigt sker förändringar i patientens sociala liv och under pågående kontakt med mottagningen suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 535-424/15

 

Inspektionen för vård och omsorg
2016-12-13

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m