Suicid trots pågående kontakt med psykiatrisk öppenvård, SU 2016-02845

2016-07-20

Patient med pågående kontakt inom psykiatrin, bland annat på grund av sömnstörning och depression. Erhöll olika farmakologiska behandlingar utan någon egentlig effekt. Patienten blev alltmer uppgiven under sista året. Hittas suiciderad i närheten av sin bostad.

Diarienummer: SU 2016-02845

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-16

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m