Suicid trots låg suicidrisk, SU 535-11/15

En patient har haft mångårig psykiatrisk kontakt, inklusive läkemedelsbehandling, på grund av återkommande depressioner, ångest, oro och möjlig ADHD.

Patienten förbättras men bejakar fortfarande suicidtankar, dock explicit utan att ha självdestruktiva tendenser. Vid strukturerad suicidriskbedömning bedömdes suicidrisken som låg. Ett par veckor efter senaste kontakten med psykiatrin återfinns patienten suiciderad i hemmet.

Diarienummer: SU 535-11/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-01-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m