Suicid trots framgångsrik behandling, SU 535-198/15

Patient med typ 1-diabetes och hypertoni som i samband med separation ökar sin alkoholkonsumtion, blir deprimerad och ångestfylld. Patienten ordineras läkemedelsbehandling mot depression och alkoholmissbruk och förbättras; det finns dock tecken på fortsatt alkoholkonsumtion.

Patienten träffar regelbundet sjuksköterska inom öppenvården och förklarar sig angelägen att fortsätta behandlingen. Åtta dagar efter sista sjuksköterskebesöket framkommer att patienten tre dagar efter detta besök suiciderat. Patienten var vid det sista besöket positiv till fortsatt behandling och uppfattades inte som suicidal.

Diarienummer: SU 535-198/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-03-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m