Suicid trots fortlöpande kontroller, SU 535-6/15

En patient med bipolär sjukdom och alkoholproblematik kontrolleras fortlöpande inom psykiatrisk öppenvård.
Vid besök under sommaren uppger patienten tilltagande nedstämdhet men förnekar suicidtankar. Medicintillägg görs och patienten har fortlöpande besök hos sjuksköterska. Då patienten uteblir från ett besök söker man telefonledes nå vederbörande.Tio dagar senare suiciderar patienten i hemmet.

Diarienummer: SU 535-6/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-12-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m