Suicid trots förbättring, SU 535-91/15

En patient med mångåriga besvär med depression, ångest och livsleda. Överkonsumtion av alkohol.

Hade för många år sedan kortvarig kontakt med psykiatrisk öppenvård men aktualliserades för några år sedan på grund av tilltagande besvär med bland annat suicidplaner och upprepade suicidförsök.

De senaste åren har patienten haft regelbunden kontakt med specialistläkare, sjuksköterska och sjukgymnast inom psykiatrin och har medicinerats med antidepressiva och ångestdämpande preparat samt sömnmedel. Personalen uppfattar patienten som fortsatt nedstämd, men inte suicidal eller psykotisk.

En vecka efter den sista kontakten med psykiatrisk öppenvård hänger sig patienten i hemmet efter att ha konsumerat alkohol och en stor mängd tabletter.

Diarienummer: SU 535-91/15

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m