Suicid strax efter utskrivning, SU 535-356/15

En patient behandlas i primärvården på grund av depression. Då patienten utvecklar psykotiska symptom och vägrar ta emot erbjuden vård utfärdar primärvården vårdintyg och patienten inkommer till psykiatrisk akutmottagning. Kvarhållningsbeslut fattas och patienten läggs in. De psykotiska symptomen avklingar och vården övergår  i frivillig form, patienten väljer att stanna kvar på vårdavdelningen. Patientens läkemedelsbehandling justeras och patienten upplevs som successivt förbättrad. Efter en vecka skriver patienten ut sig på egen begäran. Vid utskrivningen har patienten ångest men förnekar suicidtankar. Uppföljning planeras via primärvården. Samma dag som utskrivningen suiciderar patienten.

Diarienr SU 535-356/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-08-19

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m