Suicid på vårdavdelning, SU 535-90/15

En patient har på grund av återkommande depressioner och upprepade suicidförsök sedan många år kontakt med specialistpsykiatrin.Vid det aktuella tillfället vårdas vederbörande efter ett suicidförsök enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård.

Då man uppfattat att patienten mått sämre har tillsynen från personalen förstärkts och patienten har tillsyn minst var 15:e minut.

En medpatient blir akut somatisk sjuk och vårdpersonalen måste fokusera på detta. Under tiden gör patienten ett suicidförsök genom hängning vilket snabbt upptäcks. Akutlarm utlöses, återupplivningsåtgärder startas omedelbart och patienten förs till intensivvårdsavdelning. Trots alla insatser avlider patienten några dagar senare.

Diarienummer: SU 535-90/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-04-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m