Suicid på vårdavdelning, SU 2016-01508

En patient med mångårig psykiatrisk anamnes vårdas inneliggande på grund av ångest, depression och överkonsumtion av beroendeframkallande läkemedel. Under de senaste åren har beroendeproblematiken tilltagit vilket medfört en utsatt social situation. Efter ett suicidförsök läggs patienten in för tvångsvård. En dryg vecka senare avskrivs tvångsvården, patienten förnekar suicidplaner men kvarstannar på avdelningen. Ett dygn senare återfinns patienten livlös på sitt rum efter att ha hängt sig med hjälp av lakan. Fulla återupplivningsinsatser startar omedelbart men är resultatlösa och efter en halvtimme förklaras patienten avliden.

Diarienummer: SU 2016-01508

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-03-14

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m