Suicid på grund av missbruksåterfall, SU 535-7/15

En patient med ångestproblematik får återfall i sitt tidigare alkoholberoende. Patienten bedöms av erfaren specialist som nedstämd men inte suicidal och man ombesörjer medicinering samt fortsatt psykiatrisk kontakt som komplement till behandling på Nämndemansgården. En vecka senare får man veta att patienten suiciderat i hemmet. 

Diarienummer: SU 535-7/15


Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-12-08

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m