Suicid i väntan på uppföljning i primärvården, SU 2016-01099

En patient utan tidigare psykiatrisk anamnes remitteras från primärvården till psykiatriakuten på grund av smärta, sömnproblem och förhöjd suicidrisk. Patienten avböjer bestämt inläggning och man sätter in antidepressiv behandling med planerad uppföljning i primärvården sex dagar senare. Journalkopia når vårdcentralen före det planerade besöket. På grund av sjukdom på vårdcentralen flyttas den planerade tiden fram och patienten suiciderar före det planerade besöket.

Diarienummer: SU 2016-01099

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-01-10

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m