Suicid i väntan på öppenvårdsbesök, SU 2016-00068

En patient med recidiverande depressioner, suicidtankar och periodvis överkonsumtion av alkohol och tabletter. Har tidigare haft kontakt med äldrepsykiatrin.

Patienten, som för närvarande behandlas inom primärvården, söker psykiatrisk akutmottagning på grund av krisreaktion och suicidtankar. Vid besöket på akutmottagningen bedöms patienten ej vara i behov av slutenvård; remiss skickas till äldrepsykiatrin med önskan om snar handläggning. Dagen efter besöket på akutmottagningen suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 2016-00068

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-01-30

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m