Suicid i samband med sorgereaktion, SU 2017-01215

2017-03-14

En patient med bipolär sjukdom har sedan många år kontakt med psykiatrin, under senare tid såväl läkar- som kuratorskontakt. Patienten har vid ett tillfälle vårdats inneliggande efter suicidförsök i samband med en krisreaktion. Patienten skrev då själv ut sig och har därefter följts i öppenvård. Patienten bedöms som successivt förbättrad och suicidrisken som låg men på grund av omständigheterna, nära anhörigs bortgång, planeras tät kontakt. Två månader efter det tidigare suicidförsöket suiciderar patienten i hemmet.

Diarienummer: SU 2017-01215

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-09-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m